Coaching

Potencjał przeciętnej osoby jest niczym ogromny dziewiczy ocean, nowy niezbadany kontynent, świat możliwości wciąż czekający na odkrycie i pokierowanie ku dobrobytowi.

Brian Tracy

Czym jest coaching

Według definicji ICF – International Coach Federation, najbardziej znanej i uznawanej na całym świecie organizacji coachingowej, „coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Co to jest coaching?

Filozofia coachingu zakłada, że najbardziej optymalne rozwiązanie dla klienta może wypracować sobie tylko on sam. Coach przeprowadza klienta jedynie przez proces coachingowy, towarzyszysząc mu w tej niezwykłej i osobliwej podróży. Coach zna odpowiednie pytania, dzięki którym klient odnajduje w sobie najlepsze dla siebie odpowiedzi i rozwiązania.

Coach wspiera klienta w realizacji celów, w osiąganiu pożądanych rezultatów oraz w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału . Jest to relacja partnerska pełna szacunku, akceptacji i zrozumienia. Zadaniem coacha jest uważne słuchanie, zadawanie otwierających pytań, które skłaniają do refleksji, i które mają na celu pomóc klientowi w zrozumieniu własnej sytuacji. Coach zna skuteczne metody oraz narzędzia coachingowe, dzięki którym umożliwia klientowi wykreowanie własnych, indywidualnych i najbardziej optymalnych rozwiązań. Następnie ukierunkowuje klienta na cel, wspiera w dostrzeganiu szans i nowych możliwości oraz eliminowaniu blokad, ograniczeń i przeszkód.
 

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest psychoterapią i nie leczy zaburzeń. Może być jednak w uzasadnionych przypadkach stosowany równolegle z terapią. Coaching nie jest szkoleniem. Coaching to coś zupełnie innego niż doradztwo oraz konsulting.
 
Czym różni się coaching od consultingu i mentoringu…

Kierujemy się zasadami Kodeksu Etycznego ICF – International Coach Federation